Blog Post

UX Designer Ne İş Yapar?

UX Designer Ne İş Yapar? UX Rolleri Nelerdir?

Kullanıcı deneyimi, tüm kullanıcıların duygularını, inançlarını, tercihlerini, algılarını, fiziksel ve psikolojik tepkilerini, kullanımdan önce, kullanım sırasında ve sonrasında meydana gelen davranışlarını ve becerilerini içerir.

UX rolleri tasarım sürecine hizmet etmek için vardır. UX rollerini açıklarken tasarım odaklı düşünmeden referans alacağız. UX rolleri tasarım odaklı düşünme sürecinin farklı bölümlerini doldurmak için oluşturulur. Aşamalar yakından bağlantılıdır, örtüşürler ve yinelenirler ve kısmen bu nedenle iş rollerini tanımlamak ve tamamen ayırmak genellikle zordur.

Tasarım Odaklı Düşünmede Anahtar UX Görevleri

Empati

 • Kullanıcı Görüşmeleri
 • Kullanıcı Gözlemi
 • Bağlamsal Sorgulama

Tanım

 • Veri Analizi
 • Bilgi Sentezi

Fikir Geliştirme

 • Beyin Fırtınası
 • En Kötü Fikir (Worst Possible Idea)
 • Nokta-Oylama (Dot Voting)

Prototip

 • Kağıt Prototip
 • Wireframing
 • Hi-fi Prototip

Test

 • Kullanılabilirlik Testi
 • Kullanıcı Testleri
 • Sezgisel Değerlendirme

UX Designer kimdir?
UX Designer

UX Designer

Ux designer tasarım sürecinde her şeyi biraz kapsayan UX rolüdür.

UX designer tasarım odaklı düşünme sürecinin 5 aşamasının tamamına katılır.

Büyük şirketlerde UX designer, UX Araştırmacıları ve Görsel Tasarımcılarla birlikte çalışır. Yeni kurulan şirketler gibi daha küçük şirketlerde UX tasarımcıları tüm tasarım işlerini üstlenme eğilimindedirler.

UX Designer ayrıca:

 • Interaction Designer (Etkileşim Tasarımcısı)
 • UI/UX Designer
 • Experience Designer (Deneyim Tasarımcısı)

olarak da bilinir.

UX Designer UX Çıktıları

 • Kullanıcı araştırma raporları
 • “Persona”lar
 • Kullanıcı yolculuk haritaları
 • “How might we” ifadeleri
 • Kâğıt prototipler
 • Wireframe
 • Hi-fi mockup
 • Kullanılabilirlik raporları
 • Sezgisel değerlendirme
 • Kullanıcı testleri
 • Tasarım kütüphanesi
 • Stil rehberi
 • Tasarım sistemi
Product designer
Product Designer

Product Designer

Kullanıcı deneyiminin yanı sıra ürüne özel bir ilgi gösterir.

Ürün hedefleri ve yol haritasının oluşmasına yardımcı olur. Uzun vadeli iş hedeflerini de göz önünde bulundurur. Tasarımların ve ürün özelliklerinin zamanında teslim edilmesinden de sorumludur.

Tasarım odaklı düşünme 5 aşama + ürün yol haritası aşamasında yer alır.

Product Designer Görevleri:

 • 6-12 ay sonrasını kapsayacak şekilde ürünün yol haritasını planlar.
 • Tasarımların başarıyla uygulanabilmesini sağlamak amacıyla geliştirme ve pazarlama ekipleriyle yakın işbirliği yapar.
UI designer
UI Designer

UI Designer

Görsel tasarım yapar. Ürünün geri kalanıyla tutarlı olan pixel perfect prototipler oluşturur. Kullanıcı arayüzü tasarımında rol oynar. Tasarım sürecinin özellikle prototip aşamasına odaklanır.

UI Designer UI Çıktıları

 • Pixel-perfect prototip
 • Etkileşimli prototip
 • Stil rehberi
 • Icon kütüphanesi
 • Tipografi
 • Tasarım özellikleri
 • Marka materyalleri (renk gibi)
 • Front-end Geliştirici ile birlikte çalışma
UX Researcher
UX Researcher

UX Researcher

UX araştırmacıları diğer tasarımcıların daha sonra tasarımlarını bilgilendirmek için kullandıkları gerçek kullanıcı bilgilerini sağlamak için nitel ve nicel kullanıcı araştırma yöntemlerini kullanır.

Tasarım odaklı düşünmede Empati, Tanım ve Test aşamalarında yer alır.

UX Researcher Görevleri

 • Kullanıcı görüşmeleri
 • Kullanıcı gözlemleri
 • Saha çalışmaları
 • Anketler
 • Card sorting
 • Temel bulguları sentezlemek
 • Kullanılabilirlik ve kullanıcı testlerini yürütme ve sorgulama

UX Researcher Çıktıları

 • Nicel ve nitel kullanıcı araştırma raporları
 • Persona
 • Kullanıcı hikayeleri
 • Kullanıcı yolculuk haritaları
 • “How might we”
 • Kullanılabilirlik raporları
 • Sezgisel değerlendirme
 • Kullanıcı testleri raporları
UX Writer görseli
UX Writer

İçerik Stratejisti

Tasarım sürecinin prototip aşamasına katkıda bulunur.

UX Writer, Copywriter olarak da bilinir.

Kullanıcı arayüzleri için metinler yazar. Etkili sayfa başlıkları yazmak içerik stratejistinin alanına girer. Ürünün dilini oluşturur.

 • Navigasyon barının menü öğelerinin isimlerinin nasıl olması gerektiği konusu alanıdır.
 • Etkili e-bültenler hazırlar.
 • Basit, etkili ve suçlama içermeyen hata mesajları hazırlar.
 • Kullanıcılar hangi ekrana veya sayfaya erişirlerse erişsinler tutarlı bir ses tonu ve yönlendirme deneyimi yaşamaları için ürün genelinde tutarlı bir anlatı dili oluşturur.
UX Unicorn
UX Unicorn

UX Unicorn

Teknoloji girişimleri dünyasında, “unicorn” kelimesi, yalnızca bir rol için gereken olağan becerilere değil, aynı zamanda başka bir alanda ek becerilere de sahip olan birini ifade eder. Bu ek beceriler, bir işletmeye kattıkları değeri katlar. Bir “UX Unicorn” tipik olarak tasarım ve front-end geliştirme konusunda yetkin bir UX tasarımcısını ifade eder.

“UX Unicorn”ları son derece nadirdir – yalnızca gerçek front-end çalışması yapacak kadar yetenekli kişiler, uygun UX Unicorn olarak kabul edilir. UX Unicorn tüm tasarım sürecinin ve daha fazlasının sorumluluğunu üstlenirler ayrıca tasarımlarını canlı koda dönüştürürler.

UX Unicorn”ları ayrıca “UX Engineer” olarak da bilinir.

UX Unicorn Görevleri

 • Yukarıda “UX tasarımcısı” başlığı altında bahsedilen tüm görevler
 • Daha gerçekçi sonuçlar için kullanıcılar üzerinde test etmek için kullanılabilecek canlı front-end prototipleri geliştirmek
 • Bir tasarımın front-end kodunu uygulamak.
Beğendiyseniz lütfen paylaşın:

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: