Blog Post

Design Thinking Nedir? (Tasarım Odaklı Düşünme)

Design Thinking, takımların kullanıcıları anlamak, varsayımlara meydan okumak, sorunları yeniden tanımlamak, prototip ve test tekniğiyle karmaşık sorunlara alternatif ve yaratıcı çözümler üretmek için kullandığı doğrusal olmayan, yinelemeli, insan odaklı bakış açısına sahip olan bir süreçtir. İlk olarak Nobel Ödüllü Herbert Simon 1969 yılında bilimde düşünmeye ve yapmaya yönelik bir tasarım yaklaşımı olarak 7 aşamalı olarak […]

Read More